کالسکه: هنگامی که يک اصفهانی يک ميوه ی کال ميخورد

جاسبی : فقط باش

چهار محال بختياری : ممکن نيست عدد ۴ برای شما شانس بياورد

کدبانو: دختر خانمی مجرب در نقشه کشی با نرم افزار اتوکد

مشروبات : روبات ساخت مشهد

کته ماست : آن گربه مال ماست

ميدان : ظرف نگهداری شراب و ديگر مشروبات الکلی

سوگند : بسيار مزخرف ، خيلی* بد

تراکتور: بازیگری که سر صحنه بسیار گند می زند

تابش : ۱، ۲، ۳، ۴

اتومبیلرانی : نوشیدنی گوارا، حاوی تکه های طبیعی اتومبیل

کلیمانجارو : علی دایی خطاب به کریم باقری در زمین فوتبال به معنی کریم ! اونجارو !

کریم باقری : نمی شنویم ... باقر ؟ تویی!؟